BOOK OF DREAMS

EEN BOEK OM TE KOESTEREN

Al een eeuwigheid zijn begrippen als witte superioriteit, eurocentrisme en eurogantie een realiteit, maar pas sinds kort wordt erover gepraat op mainstream media. En dat is niets te vroeg. Wat betekent black history voor kunstenaars? Zinnema trok het gesprek open en richtte de vraag vorig seizoen aan alle artiesten uit Brussel en de Rand onder de vlag I Have A Dream. De projectvoorstellen stroomden binnen, een belangwekkend seizoen werd ontwikkeld.
Dorrie Wilson, Afro-Amerikaanse schrijver en researcher, observeerde de uitgevoerde projecten en groef diep in de materie en inhoud. Samen met Zinnema schreef ze het Book Of Dreams, waarin de vraag naar hoe Brusselse kunstenaars hun artistieke praktijken dekoloniseren wordt toegelicht.


DE ARTIESTEN

Dorrie Wilson verwijst in haar publicatie naar een aantal producties die plaatsvonden in Zinnema tijdens het voorbije seizoen. Hier kan je de programmaboekjes van de vermelde producties raadplegen.


HET BOEK KOPEN

Om het boek te kopen, vul je onderstaand formulier in en schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer van Zinnema BE88 0012 1574 3941 met vermelding Book Of Dreams