Jan Wallyn: nieuwe directeur in Zinnema

jan Wallyn

Zinnema’s Raad Van Bestuur stelt Jan Wallyn aan als directeur.
 
Met Wallyns grote verdienste als artistiek coördinator van Zinnema gedurende de afgelopen vier jaar, kiest de Raad voor een verhaal van continuïteit voor Zinnema. Zijn vernieuwende aanpak in programmatie en breed uitgebouwd netwerk bestaande uit de hedendaagse kunstenaars en organisaties uit Brussel en de Rand, zijn enkele argumenten die de doorslag gaven. Deze beslissing betekent verderzetting van de paden die Nathalie De Boelpaep de voorbije beleidsperiode in nauwe samenwerking met Jan Wallyn en het Zinnema-team heeft uitgezet.
 
Het parcours van Jan Wallyn is rijk en gevarieerd: algemeen leider bij On The Roof vzw, nominee voor het zakelijke EU Programma Culture Backstage en wereldwijde artistieke ervaring als choreograaf en producer in onder meer Noorwegen, Zuid-Afrika, Senegal, UK en de VS.
 
“Mijn functie als voormalig artistiek coördinator liet me toe actieve participatie van kunstenaars toe te passen op de kern van de artistieke werking. Met deze nieuwe positie kijk ik ernaar uit het eigenaarschap van onze artiesten in huis door te trekken als rode draad in de hele werking, van publieksparticipatie tot beleidsvorming en dit voor zoveel mogelijk kunstenaars uit Brussel en de Rand.“